Agencja Ochrony i Szkolenia Psów

Koncesja MSWiA
Nr L-0061/09